Gerek Türkiye gerekse Kapadokya tarihsel süreçte çok büyük bir mutfak kültürü geliştirmiştir.
Önce Hitit Uygarlığı, daha sonra Bizans ve Osmanlı egemenliği altında değişik siyasi ve toplumsal uygarlıklarla tanışmış olan bölgede ayrıca müslüman türk, rum ve ermeni unsurların çokça yaşaması mutfak kültürünü daha da ileri götürmüştür.
Şıra Otel, yemek atölyeleri ve kurslarında işte bu zengin geleneğin oluşturmuş olduğu Kapadokya mutfağını tanıtmayı amaçlamaktadır.
Şıra Otel’in mutfak atölyeleri yarım günlük etkinlik olarak planlanmakta, bir defada en az iki, en fazla sekiz katılımcıyla gerçekleştirilmektedir.